biografi

Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad : Imam Ratib Al Haddad

Al-Imam Al-’Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dilahirkan di Syubair di salah satu ujung Kota Tarim di provinsi Hadhramaut-Yaman pada… Read More

2 hari ago

Abu Yazid Al-Bustami

Bernama lengkap Abu Yazid bin Isa bin Syurusan al-Bustami. Beliau dilahirkan sekitar tahun 200 H/814 M di Bustam, salah satu… Read More

5 hari ago

Abu Hasan Al-Syadzili

Nama lengkapnya Άli bin Abdullah bin Άbd. Al-Jabbâr Abû Hasan al- Syâdzilî. Sebutan Abû Hasan merupakan nama kunyah (gelar kemuliaan)… Read More

1 minggu ago

Muhammad Husein Muthahar: Sang Penyelamat Merah Putih

Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad al-Muthahar atau yang lebih dikenal dengan nama H. Mutahar (lahir… Read More

5 bulan ago

Mengenal Syekh Subakir Anggota Wali Songo Generasi Pertama pada abad ke-14

Wali Songo sudah sangat dikenal dalam peradaban Islam di Nusantara, yang membawa agama kedamaian dengan sopan santun dan penuh toleran… Read More

7 bulan ago

Imam Malik bin Annas #1

Memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin… Read More

7 bulan ago

Abu Hasan Al Asy’ari: Guru Ahlussunnah Wal Jamaah #1

Salah satu hal yang membedakan antara Ahlu Sunnah waljamaah dengan aliran yang lain adalah dalam ranah akidah. Dalam hal akidah,… Read More

7 bulan ago

Imam Bukhari: Amirul Mukminin fil Hadits #2

Ujian yang dialami Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dimulai ketika ia singgah ke Naisabur dan mendapatkan kedengkian dari penduduknya. Salah… Read More

8 bulan ago

Imam Bukhari : Amirul Mukminin fil Hadist #1

Kali ini saya mau membahas tokoh berpengaruh terhadap muslim dunia berikutnya, yakni Imam Bukhari. Seorang ahli hadis di antara ahli… Read More

9 bulan ago