biografi

Ibnu Sina: Ilmuwan “Raja Obat” Muslim Kedokteran

Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu al-Ali Husein ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali Ibnu Sina atau di dunia Barat… Read More

3 hari ago

Kiai Kholil Bangkalan: Cikal Bakal NU-Muhammadiyah

Kiai Kholil Bangkalan merupakan keturunan dari seorang ulama kharismatik, yakni Kiai Abdul Latief bin K.H. Hamim bin K.H. Abdul Karim… Read More

2 minggu ago

Syekh Jalaluddin As Suyuthi : Pengarang Tafsir al-Jalalain

Beliau bernama Abdurrahman bin Kamal bin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiqudin bin Fakhr Utsman bin Nazirudin Muhammad bin Saipudin,… Read More

2 minggu ago

Syekh Nawawi Al Bantani: Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning

Ada beberapa versi tentang penulisan nama lengkap Syekh Nawawi al Bantani ini. Pertama versi Ensiklopedi Islam ( Jakarta, 1999 :… Read More

1 bulan ago

Syaikh Ja’far Al-Barzanji: Pengarang Qasidah Al Barzanji

Sedikit mengulas siapa pengarang kitab Al-Barzanji. Pengarang kitab Al-Barzanji adalah Sayyid Ja’far Ibn Husain Ibn Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn… Read More

1 bulan ago

Imam Al Bushiri: Pengarang Qasidah Burdah

Imam Bushiri adalah seorang pribadi terkemuka; seorang yang alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang shaleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan… Read More

1 bulan ago

Imam Muslim: Muslim Ibnul Hajjaj Al Imam Al Hafidz Hujjatul Islam

Imam Muslim mempunyai nama lengkap Al-Imam Al Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena… Read More

3 bulan ago

Ibnu Atha’illah As Sakandari: Pengarang Kitab Al Hikam

Nama lengkapnya adalah Syekh Abul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illah al-Sakandari lahir di Mesir pada… Read More

3 bulan ago

Rabi’ah Al Adawiyah: Sufi Wanita Abad Pertama dan Kedua

Rabi’ah binti Ismail Al-Adawiah mempunyai nama lengkap Ummul Khair Rabi’ah binti Isma’il Al-Adawiah Al-Qisiyyah adalah salah satu di antara para… Read More

3 bulan ago