tasawuf

Kisah Kontroversial Abu Nawas

“Ilahi lastu lil firdausi ahlaan wa laa aqwaa ‘alaa naari jahiimi. Fa habli taubatan waghfir zunuubii fa innaka ghaafirudzdzambil ‘azhiimi”… Read More

3 bulan ago

Ikan dalam Sungai

Artikel ini berjudul Ikan dalam Sungai, sebagai analogi manusia menuju Tuhan. Dunia, merupakan fase kehidupan ketiga sebelum fase kematian (kehidupan… Read More

4 bulan ago

Seni dalam Agama

Kenapa ada agama? Fikih itu jalan, tasawuf itu penghayatannya. Islam ada untuk mengatur hubungan moralitas, etika. Tujuannya adalah untuk menimbulkan… Read More

5 bulan ago

Ibnu Atha’illah As Sakandari: Pengarang Kitab Al Hikam

Nama lengkapnya adalah Syekh Abul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illah al-Sakandari lahir di Mesir pada… Read More

6 bulan ago

Rabi’ah Al Adawiyah: Sufi Wanita Abad Pertama dan Kedua

Rabi’ah binti Ismail Al-Adawiah mempunyai nama lengkap Ummul Khair Rabi’ah binti Isma’il Al-Adawiah Al-Qisiyyah adalah salah satu di antara para… Read More

6 bulan ago

Ibadah Bukan Urusan Duniawi

Ibadah adalah bentuk persembahan atas pengabdian hamba kepada Tuhan. Kaitnya dalam peribadatan adalah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.… Read More

6 bulan ago

Ibnu Arabi: Konsep Wahdatul Wujud

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu al-Arabial-Ta`i al-Hatimi. Beliau dilahirkan pada 17 Ramadan 560 H/ 28 juli… Read More

6 bulan ago

Husain Ibnu Mansur al-Hallaj: Ana Al Haq

Husain Ibnu Mansur al-Hallaj merupakan tokoh tasawuf falsafi yang terkenal dengan jargonnya yang kontroversial “Ana al-Haq”. Dikenal sebagai Hallaj al-Asrar… Read More

6 bulan ago

Maqom Manusia

Maqom manusia adalah kedudukan di hadapan Allah. Dalam beberapa literatur tasawuf, maqom adalah sebuah perjalanan manusia untuk menemukan kesejatian (Allah).… Read More

6 bulan ago