sufi

Kisah Kontroversial Abu Nawas

“Ilahi lastu lil firdausi ahlaan wa laa aqwaa ‘alaa naari jahiimi. Fa habli taubatan waghfir zunuubii fa innaka ghaafirudzdzambil ‘azhiimi”… Read More

3 bulan ago

Rabi’ah Al Adawiyah: Sufi Wanita Abad Pertama dan Kedua

Rabi’ah binti Ismail Al-Adawiah mempunyai nama lengkap Ummul Khair Rabi’ah binti Isma’il Al-Adawiah Al-Qisiyyah adalah salah satu di antara para… Read More

5 bulan ago

Ibnu Arabi: Konsep Wahdatul Wujud

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu al-Arabial-Ta`i al-Hatimi. Beliau dilahirkan pada 17 Ramadan 560 H/ 28 juli… Read More

5 bulan ago

Husain Ibnu Mansur al-Hallaj: Ana Al Haq

Husain Ibnu Mansur al-Hallaj merupakan tokoh tasawuf falsafi yang terkenal dengan jargonnya yang kontroversial “Ana al-Haq”. Dikenal sebagai Hallaj al-Asrar… Read More

5 bulan ago

Maqom Manusia

Maqom manusia adalah kedudukan di hadapan Allah. Dalam beberapa literatur tasawuf, maqom adalah sebuah perjalanan manusia untuk menemukan kesejatian (Allah).… Read More

5 bulan ago

Abu Hasan Al Bashri: Sang Pedagang Mutiara

Abu Hasan Al Bashri mempunyai nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri lahir di Madinah tahun 30H dan meninggal… Read More

6 bulan ago

Cinta yang Sesungguhnya

Seringkali seseorang salah dalam menguraikan apa itu cinta dan salah memberikan wujud bukti cinta itu seperti apa. Sehingga kata cinta… Read More

7 bulan ago

Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad : Imam Ratib Al Haddad

Al-Imam Al-’Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dilahirkan di Syubair di salah satu ujung Kota Tarim di provinsi Hadhramaut-Yaman. Beliau… Read More

8 bulan ago

Keutamaan Membaca Istighfar

Membicarakan Istighfar dalam konteks memohon atau meminta maaf kepada Allah Swt. Manusia yang seringkali mengabaikan sebuah permintaan maaf dan lebih… Read More

10 bulan ago