pancasila

NU Abangan

Beberapa waktu terakhir saya kerap ditanyai mengenai pandangan ke-nahdliyian. Mengenai cara pandang dan pengambilan keputusan dalam menyampaikan pendapat. Apalagi ditambah… Read More

4 minggu ago

Saya Hanya Cinta Pancasila, Bukan Paling!

Mendadak ramai ketika ada usulan RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila). Disimpulkan beberapa kalangan yakni tentang diringkasnya pancasila menjadi… Read More

1 bulan ago

Agama (Radikal), Musuh Pancasila

Dua kali agama dan Pancasila seolah-seolah mengalami “benturan”, pertama, saat tujuh kata pada Piagam Djakarta yang berbunyi “kewajiban menjalankan syariat… Read More

2 bulan ago

Pancasila Bukan Wahyu Ilahi, Namun Ia Fikrul Islami

Ketakutan kaum radikal yang mau mendirikan khilafah akan diberangus pemerintah sampai ke akar-akarnya. Karena gerakan mereka ingin mengganti ideologi negara,… Read More

2 bulan ago

Pancasila Kok Buat Menghujat

Halo, ada orang di sana? Pancasila kok buat menghujat, apa lagi menghujat orang yang tidak lancar menyebutkan butir akhir sila… Read More

5 bulan ago

Pancasila Sebagai Titik Temu

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangatlah panjang. Peradaban di Indonesia atau Nusantara dimulai sejak zaman manusia purba. Zaman yang masih sangat… Read More

11 bulan ago

Ukhuwah Basyariyah : Ekspresi Cinta Dalam Islam

Sebuah penggambaran dan penalaran, kalau kita mau kamping 100 orang. Kemudian masuk ke Hutan dari Solo ke Jakarta misalnya, kita… Read More

1 tahun ago