Mencari Kebahagiaan

senimannu

“Seseorang sedang mencari kalungnya yang terjatuh di dalam kamar. Lampunya mati, jadi dia menggerayangi ke sana ke mari. Tidak ketemu… Read More

Salat Rawatib

Sebagai Dzat Yang Maha Mencipta, Allah Maha Tahu akan kekurangan hamba-hamba-Nya. Karena itu, Dia senantiasa membuka ruang bagi mereka untuk… Read More

NU Abangan

Beberapa waktu terakhir saya kerap ditanyai mengenai pandangan ke-nahdliyian. Mengenai cara pandang dan pengambilan keputusan dalam menyampaikan pendapat. Apalagi ditambah… Read More

Imam Ahmad bin Hambal: Pendiri Mazhab Hambali

Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang… Read More

Imam Abu Hanifah: Mazhab Fikih Tertua

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari Imam mazhab fiqh dalam Islam. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah… Read More

Kolong Meja

Mereka menyebutnya kolong meja. Sejenis rongga di bawah meja sebagai tempat rahasia dan tersembunyi dari segala hal tentang kasat mata.… Read More

Ibnu Sina: Ilmuwan “Raja Obat” Muslim Kedokteran

Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu al-Ali Husein ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali Ibnu Sina atau di dunia Barat… Read More

Saya Hanya Cinta Pancasila, Bukan Paling!

Mendadak ramai ketika ada usulan RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila). Disimpulkan beberapa kalangan yakni tentang diringkasnya pancasila menjadi… Read More

Santri Di Tengah Arus Digital

Santri secara umum dapat diartikan sebagai seseorang yang mencari ilmu -tholabul ‘ilmi- di pondok pesantren atau mereka yang secara serius… Read More